LAD BØRN VÆRE BØRN - LAD UNGE VÆRE UNGE

MENINGSFULDE BØRN- OG UNGELIV

#GroAarhus

Tænk nu hvis…

 • Alle børn/unge får tiden, roen og støtten til at udvikle og udleve deres potentialer på det højest mulige meningsfulde niveau. Uden præstationspres.
 • Alle børn/unge får tiden, roen og støtten til at udvikle og lære deres mentale landkort og deres kropslige alfabet at kende
 • Alle børn/unge får tiden, roen og støtten til at finde ud af, hvad de elsker at bruge deres liv på
 • Alle børn/unge får tiden, roen og støtten til prøve sig frem. At fejle. At få succeser. At fejle igen. Og til at lære af det hele
 • Alle børn/unge får tiden, roen og støtten til at udvikle evnerne til at være i stærke venskaber
 • Alle børn/unge får tiden, roen og støtten til at lære at tage vare på og udvikle de store og små fællesskaber, som Aarhus og verden hviler på

 

Det er sådan en ramme for vores børneliv, jeg vil kæmpe for at skabe. Og virkelig gerne sammen med alle jer børn, unge, forældre, pædagoger, lærere og borgere, der har lyst og mod til at bidrage.

De næste fire år arbejder jeg for:

 • En mere frisat og eksperimenterende grundskole. Vi vil – sammen med børn, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser og forskere – udvikle lokale bud på fremtidens skole med nye perspektiver på meningsfuld læring. Vi vil arbejde for en mere fri grundskole, hvor bestyrelser, ledere, lærere og pædagoger kan gøre det, de er bedst til – nemlig at skabe og drive skole. Vi vil gøre op med testkulturen, og tanken om at man kan lære i takt, ligesom vi vil invitere skolerne til at afprøve nye fag, der sammentænker de gamle.
 • At få styrket den sundhedsfremmende indsats for vores børn og unge gennem konkrete initiativer, som øger deres mentale sundhed: Fx. udbredelse af undervisning, temauger, peer to peer aktiviteter mv. i kommunen
 • Udvikling af nye børne- og ungefællesskaber fx med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed i børnehøjde
 • Forsøg med 30 timers arbejdsuge for både unge/studerende og voksne

 

Fra nu til november:

 • Vi giver lyd til børn, forældre, pædagoger, lærere og ledere for at høre deres bud på handlinger, der kan berige børnelivet i vores by. Og så bringer vi initiativerne ind i byrådet
LAD BØRN VÆRE BØRN - LAD UNGE VÆRE UNGE

#HÅNDHOLDTPOLITIK

#GroAarhus

SPØRG GIV LYD VÆR NYSGERRIG

KONTAKT OS

Fortæl os hvad du kunne tænke dig der skulle ske i Aarhus!