LAD OS GENEROBRE DEMOKRATIET

NY POLITISK KULTUR

#GroAarhus

Vores demokrati skal fornyes – hvis vi skal beholde det. Og det skal vi, fordi det er en livsnerve for vores frihed og samfund.

For mig er ægte demokrati, når holdning og handling fletter sig sammen og skaber kraftfulde beslutninger for det liv, vi ønsker os. Det er ikke nok blot at mene noget og så overlade det til andre at gøre noget. Ej heller er det for mig nok blot at handle eller være aktivist uden at være undersøgende, tænke sig godt om og gerne koble sig på store fællesskaber, så handlingerne får størst mulig effekt for vores samfund. Når det så er sagt, så eeeeelsker jeg at få sat skub i tingene. At skabe handling i stort og småt.

Vi skal generobre – måske genopdage – demokratiet. Ved at bruge vores mulighed for at påvirke den retning vores liv og kommune udvikler sig.  Vores demokrati er ikke blot en ret, vi påkalder os, men også en pligt vi har som borgere. Den forståelse af demokrati kræver imidlertid, at jeg indtager en ny politikerrolle, hvor jeg er meget mere forbundet til og forpligtet af kommunens borgere, end tilfældet er for de fleste politikere i dag. Men i særdeleshed kræver det, at vi alle som borgere påtager os en ny rolle, hvor vi i langt højere grad tager aktivt del i – og ansvar for – de beslutninger, initiativer og fornyelser vi sammen ønsker for vores kommune. Aktivisme og politik skal danse sammen.  Det er min ambition.

De næste fire år arbejder jeg for:

  • Eksperimenter med borgerbudgetter
  • Borgerdrevne forslag i byrådet
  • Medborgerskab på skoleskemaet. Vi skal give vores børn og unge bedre mulighed for at påvirke deres hverdag og vores samfund. Vi skal arbejde med involverende processer i skolen, der styrker deres engagement og følelse af, at det nytter, at de ytrer sig. Af at de kan sætte et aftryk.
  • At udvikle nye samarbejdsrelationer og kommunikationsformer mellem byrådet, borgere, virksomheder, frivillige organisationer mv. Både digitale og analoge.
  • At borgerne evaluerer og inspirerer byrådet

 

Fra nu til november:

  • Vi sætter lys på de aktive fællesskaber
  • En række aktivistiske initiativer inden for miljø- samt børn- og ungeområdet
  • Omvendte vælgermøder
LAD OS GENEROBRE DEMOKRATIET

#HÅNDHOLDTPOLITIK

#GroAarhus

SPØRG GIV LYD VÆR NYSGERRIG

KONTAKT OS

Fortæl os hvad du kunne tænke dig der skulle ske i Aarhus!