GIV NATUREN PLADS

DET GRØNNE OG DET VILDE

#GroAarhus

Jeg vil ha´ at Aarhus bliver den vildeste og grønneste kommune i Danmark! Heldigvis er vores by allerede ganske fantastisk og har – særligt i kraft af vores mange innovative og handlekraftige grønne virksomheder og indbyggere – alle mulighederne for at tage nye afgørende skridt frem mod en livfuld og bæredygtig kommune. Aarhus skal være en foregangskommune, hvor mennesker og natur bliver forbundne igen – så vi fungerer sammen og ikke på bekostning af hinanden.

De næste fire år arbejder jeg for:

  • At der i alle beslutninger skal arbejdes med en grøn bundlinje, så vi som kommune gør vores bedste for at rette op på den natur og det klima, som vi har sat ud af balance.
  • At vi får et Naturens byråd, der giver naturen en stemme og repræsenterer de nøglearter og naturtyper, vi som mennesker lever sammen med i Aarhus. Dette råd skal supplere det eksisterende byråd med viden og være en medspiller omkring beslutningerne om vores kommunes fremtid. Rådet skal ikke blot høres men også kunne stille forslag, som det overordnede byråd skal behandle. Ligesom strukturen er for samspillet med Børn- og ungebyrådet.
  • At udvikle Aarhus til en reel cykel-kommune og videreudvikle den kollektive transport, så den samlet understøttes af grøn energi, bliver billigere og mere fleksibel. Cyklisme og kollektive transportformer skal være vores foretrukne valg
  • At bevare/udvikle sammenhængende biodiverse naturområder  i vores kommune, at skabe markante grønne oaser i byerne og udvikle grønne udtryk på byens mure og tage. Vi skal konkret frede skovene syd for Aarhus for skovdrift, og vi skal videreudvikle vores bynatur med fokus på øget biodiversitet.
  • At  gift bliver et no-go i vores mad og natur. Vi vil have 100% økologi i 2040. Vi vil konkret arbejde for mellem 90-100% økologi i de offentlige køkkener i løbet af de næste fire år, og vi arbejder for omlægning til økologisk landbrug omkring vores drikkeboringer og på den kommunale landbrugsjord.

 

Fra nu til november:

  • Vi samler skrald hver dag – meget gerne sammen med jer – og inviterer til aktiviteter om skrald og genanvendelse.
  • Vi søger sammen med jer at blive klogere på transportområdets muligheder og udfordringer i Aarhus ift mobilitet, forurening og CO2 udledning. Og ikke mindst leger vi med og udfordrer vores alle sammens transportvaner.
  • Vi igangsætter aktiviteter, der på en og samme tid sætter fokus på vores fantastiske grundvand og vores forbrug af plastik og kommer med bud på blivende initiativer.
GIV NATUREN PLADS

#HÅNDHOLDTPOLITIK

#GroAarhus

SPØRG GIV LYD VÆR NYSGERRIG

KONTAKT OS

Fortæl os hvad du kunne tænke dig der skulle ske i Aarhus!